Od 1 września 2013 r. 31 Liceum Ogólnokształcące funkcjonuje jako część Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 w III Dzielnicy Prądnik Czerwony w okolicach Ronda Barei. Od września 2020 do dyspozycji uczniów LO będzie całe pierwsze i drugie piętro budynku. 

Ze względu na ofertę edukacyjną mamy dwie bogato wyposażone pracownie informatyczne. Warto zauważyć, że w wyposażenie tych pracowni byli również zaangażowani nasi partnerzy dydaktyczni i biznesowi, którzy podarowali nam kilka nowoczesnych komputerów. Nasi uczniowie mają zatem dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Sale lekcyjne zostały wyposażone w ekrany dotykowe i tablice multimedialne. Do dyspozycji uczniów jest również duża sala gimnastyczna, nowoczesna siłownia i boisko.

W szkole funkcjonuje sklepik szkolny jak i stołówka serwująca gotowane na miejscu dania obiadowe.