Wymagania edukacyjne 

Są to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, formułowane w oparciu o realizowany program nauczania, które są niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 

Liceum 4 - letnie

Matematyka

Język niemiecki

Fizyka

Język polski

Język angielski

Wychowanie fizyczne

 Informatyka

 Geografia

Biologia

Plastyka

Chemia

Historia

WOS

Podstawy przedsiębiorczości

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Liceum 3 - letnie

Matematyka

Klasa III

Język niemiecki

Klasa III

Fizyka

Klasa III

Język polski

Klasa III

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Klasa III

Informatyka

Klasa III

Historia i społeczeństwo

Klasa III