baner na strone 3

 

 

progrmowanie

projektowanie gier

praca projektami

warsztaty z partnerami

patronat uczelni

suwak

rada rodzicow

patroni update 1

partnerzy update 1

scew logo

 

Od lipca 2021 roku nasza placówka bierze udział w dwuletnim projekcie grantowym pt. "Pilotażowe wdrożenie modelu  Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą". Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązań, które posłużą wspieraniu szkół i przedszkoli w zakresie zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju wszystkim uczniom. Planowane działania mają charakter nowatorski i po zakończonym pilotażu mają doprowadzić do zmian systemowych. Doświadczenia naszej placówki dadzą nam przywilej udoskonalenia standardów edukacji włączającej, która w Polsce działa już od 2017 roku. Dodatkowo współuczestniczymy w kształtowaniu jednostek SCWEW, których działalność ma posłużyć podniesieniu efektywności  realizacji edukacji włączającej we wszystkich placówkach oświatowych. 

W ramach działań projektowych nasza placówka będzie wspierana przez powołane na ten okres Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy SOSW pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie w zakresie wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej w pracy z grupą zróżnicowaną oraz organizację wypożyczalni, która na czas trwania projektu doposaży nas w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

Na terenie Polski, projekt grantowy realizuje szesnaście Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą SCWEW wspierających szkoły i przedszkola ogólnodostępne w swoim rejonie. W Małopolsce, w Krakowie SCWEW wspiera pięć jednostek: przedszkole, dwie szkoły podstawowe, liceum oraz technikum. 

O tym jak SCEW rozpoczęło działalność można przeczytać TUTAJ.

AKTUALNOŚCI W SCWEW

Specjalistyczne Centrum Wpierające Edukację Włączająca w Krakowie (SCWEW) serdecznie zaprasza nauczycieli, rodziców oraz uczniów do udziału w wydarzeniach zaplanowanych w ramach kampanii społecznej.

O tym, czym jest SCWEW, jak działa, w jakim zakresie, będzie można się dowiedzieć podczas spotkań informacyjnych. Osoby, które preferują spotkania stacjonarne zapraszamy 18 maja 2022 r. w godzinach 11:00-13:00 do SOSW pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie przy ul. Spadochroniarzy 1, gdzie zorganizowany zostanie Dzień Otwarty SCWEW. Osoby preferujące spotkania w formie online zachęcamy do zapisu na spotkanie online, które odbędzie się  na platformie MS TEAMS, 23 maja 2022 roku w godzinach 17.00-18.00. Link do zapisów jest dostępny na stronie internetowej www.scwewkrakow.pl

Dodatkowo, podczas Dnia Otwartego 18 maja 2022 r. w godzinach 11.00-13.00 osoby zainteresowane będą miały okazję wziąć udział w konsultacjach indywidualnych ze specjalistami zespołu SCWEW Kraków, psychologiem, pedagogiem specjalnym,  logopedą oraz koordynatorami ze szkół i przedszkola, które biorą udział w projekcie pilotażowym. Będzie okazja zdobyć bezpośrednie informacje, zarówno nt. obowiązków poszczególnych osób w strukturach SCWEW, jak i wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z dostosowaniami dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Jednym z głównych celów przyświecających działalności SCWEW jest poszerzanie społecznej świadomości nt. możliwości i potencjału osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z tym, zachęcamy dzieci i dorosłych do wzięcia udziału w przygotowanej przez zespół SCWEW mobilnej grze terenowej pt. „Śladami niezwykłych ludzi”, która będzie dostępna od 12 maja 2022 roku, w Parku przy Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Dzięki niej uczestnicy oprócz dobrej zabawy na świeżym powietrzu, poznają mnóstwo ciekawostek pozwalających aktywnie włączać się w budowanie społeczeństwa włączającego.

Szczegóły wszystkich zaplanowanych w ramach kampanii wydarzeń, znajdą Państwo na stronie internetowej www.scwewkraków.pl.

Serdecznie zapraszamy w imieniu Zespołu SCWEW Kraków!!!

 Dobry logotyp